Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy w Łomży

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2020.

 

PKPS ZO w Łomży we wrześniu 2021 zakończył wydawanie artykułów żywnościowych z Programu POPOŻ 2014-2020 podprogram FEAD2020 w , którym wydano 16934 paczki z artykułami spożywczymi , co łącznie dało 148,76 ton rozdysponowanej żywności.
Przeprowadzoną działania w ramach środków towarzyszących współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym:
- 9 warsztatów dietetycznych dotyczących zasad zdrowego żywienia, w których brało udział 741 osób,
- 10 warsztatów edukacyjnych z zasad zdrowego odżywiania dla 772 osoby,
- 11 warsztatów kulinarnych, w których brało udział 832 osoby.

 * * *

PKPS ZO w Łomży od stycznia 2021 do września 2021  będzie realizował program operacyjny FEAD Podprogram 2020.

 Pomoc żywnościowa skierowana do następujących grup osób najbardziej potrzebujących:

- bezdomni
- niepełnosprawni
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe( w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)
- pozostałe grupy odbiorców, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.   1 542,20 PLN dla osoby samotnej, 1 161,60 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczki żywnościowej lub posiłku przygotowanego na warsztatach kulinarnych lub dietetycznych.

 

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)

   1.

Groszek z marchewką

8

0,4

                3,2 kg

   2.

Koncentrat pomidorowy

7

0,16

1,12 kg

   3.

Buraczki wiórki

4

0,35

1,40 kg

   4.

Powidła śliwkowe

5

0,3

1,50 kg

   5.

Mus jabłkowy

2

0,72

1,44 kg

   6.

Fasolka po bretońsku

3

0,5

1,50 kg

   7.

Makaron jajeczny świderki

10

0,5

5 kg

   8.

Płatki owsiane

2

0,5

1 kg

   9.

Ryż biały

2

1

2 kg

 10.

Kasza jęczmienna

3

0,5

1,5 kg

 11.

Herbatniki maślane

2

0,2

0,4 kg

 12.

Mleko UHT

7

1

7 l

 13.

Ser podpuszczkowy dojrzewający

4

0,4

1,6 kg

 14.

Szynka drobiowa

8

0,3

2,4 kg

 15.

Szynka wieprzowa mielona

 

4

0,3

1,2 kg

 16.

Pasztet drobiowy

2

0,16

0,32 kg

 17.

Filet z makreli w oleju

7

0,17

1,19 kg

 18.

Cukier biały

4

1

4 kg

 19.

Miód nektarowy wielokwiatowy

2

0,25

0,5 kg

 20.


 21.

 

Olej rzepakowy


Kawa zbożowa rozpuszczalna

4


1

1


0,6

4 l


0,6


 

Suma

90 opakowań

 

42,87 kg

 

W trakcie realizacji Podprogramu 2020 będą prowadzone działania w ramach środków towarzyszących, mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

PKPS ZO w Łomży wydaje żywność i organizuje warsztaty towarzyszące dla osób najbardziej potrzebujących skierowanych z gmin:
- Łomża, Wizna, Piątnica, Nowogród, Mały Płock, Jedwabne, Przytuły, Śniadowo, Stawiski, Wysokie Mazowieckie, Sokoły, Czyżew, Miastkowo

PKPS ZO w Łomży podpisał umowę z OPL - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27  18-400 Łomża , dla osób skierowanych z GOPS Stawiski, GOPS Miastkowo, GOPS Nowogród, GOPS Wizna, GOPS Śniadowo, GOPS Zbójna, GOPS Łomża i MOPS Łomża.
W sprawach niejasnych należy kontaktować się z koordynatorem Programu FEAD
tel. 86 2182328 lub z Biurem Rady Naczelnej PKPS.

O terminach i formie przekazywania artykułów spożywczych, będziemy informować na bieżąco,  na stronie PKPS ZO Łomża, oraz bezpośrednio poszczególne gminy.

 

HARMONOGRAM DOSTAW

 

W czasie epidemii zmieniły się zasady wydawania żywności: Osoby uprawnione, będą odbierać paczki w swoich gminach. W przygotowaniu i rozwożeniu paczek aktywnie uczestniczą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Harmonogram dostawy artykułów żywnościowych w Styczniu 2021 r.

- 28.01.2021r. - Gmina Stawiski

Harmonogram dostawy artykułów żywnościowych w Lutym 2021 r.

- 02.02.2021r. - Gmina Wizna
- 04.02.2021r. - Gmina Jedwabne
- 08.02.2021r. - Gmina Nowogród

- 10.02.2021r. - Gmina Śniadowo
- 12.02.2021r. - Gmina Przytuły
- 16.02.2021r. - Gmina Miastkowo
- 18.02.2021r. - Gmina Czyżew

- 22.02.2021r. - Gmina Piątnica
- 24.02.2021r. - Gmina Łomża
- 26.02.2021r. - Gmina Sokoły i Wysokie Mazowieckie

 Harmonogram wydawania artykułów żywnościowych w Marcu 2021

- 02.03.2021r. - Gmina Mały Płock 

- 04.03.2021r. - Gmina Wizna
- 10.03.2021r. - Gmina Stawiski

- 12.03.2021r. - Gmina Śniadowo
- 16.03.2021r. - Gmina Przytuły
- 18.03.2021r. - Gmina Nowogród
- 22.03.2021r. - Gmina Miastkowo

- 24.03.2021r. - Gmina Jedwabne
- 30.03.2021r. - Gmina Piątnica

- 07.04.2021r. - Gmina Mały Płock
- 16.04.2021r. - Gmina Łomża
- 20.04.2021r. - Gmina Wizna
- 22.04.2021r. - Gmina Śniadowo

- 27.04.2021r. - Gmina Stawiski
- 29.04.2021r. - Gmina Nowogród

- 05.05.2021r. - Gmina Miastkowo
- 10.05.2021r. - Gmina Jedwabne

- 13.05.2021r. - Gmina Przytuły
- 17.05.2021r. - Gmina Czyżew
- 20.05.2021r. - Gmina Wysokie Mazowieckie, Sokoły

- 25.05.2021r. - Gmina Łomża
- 27.05.2021r. - Gmina Mały Płock
- 31.05.2021r. - Gmina Wizna

 Harmonogram wydawania artykułów żywnościowych w Czerwcu 2021

- 08.06.2021r. - Gmina Piątnica
- 10.06.2021r. - Gmina Stawiski
- 14.06.2021r. - Gmina Jedwabne

- 16.06.2021r. - Gmina Nowogród
- 18.06.2021r. - Gmina Miastkowo

- 28.06.2021r. - Gmina Mały Płock
- 30.06.2021r. - Gmina Wysokie Mazowieckie

 Harmonogram wydawania artykułów żywnościowych w Lipcu 2021

- 02.07.2021r. - Gmina Śniadowo
- 05.07.2021r. - Gmina Łomża
- 07.07.2021r. - Gmina Stawiski paczki wyrównawcze

- 08.07.2021r. - Gmina Jedwabne wyrównawcze
- 09.07.2021r. - Gmina Piątnica wyrównawcze

 Harmonogram wydawania artykułów żywnościowych w Sierpniu 2021 

- 12.08.2021r. - Gmina Sokoły
- 13.08.2021r. - Gmina Wizna
- 17.08.2021r. - Gmina Czyżew

- 16.08.2021r. - Gmina Nowogród
- 16.08.2021r. - Gmina wysokie Mazowieckie 

- 20.08.2021r. - wyrównania Gmina Mały Płock
- 23.08.2021r. - Gmina Jedwabne
- 24.08.2021r. - Gmina Miastowo
- 26.08.2021r. - Gmina Stawiski

 Harmonogram wydawania artykułów żywnościowych we Wrześniu 2021 

- 01.09.2021r. - Gmina Przytuły - odbiór w magazynie w Kownatach
- 02.09.2021r. - Gmina Stawiski, Gmina Mały Płock - odbiór w gminie
- 03.09.2021r. - Gmina Śniadowo - odbiór w magazynie w Kownatach

- 07.09.2021r. - Gmina Jedwabne odbiór w gminie
- 07.09.2021r. - Gmina Łomża odbiór w magazynie w Kownatach
- 08.09.2021r. - Gmina Czyżew
- 09.09.2021r. - Gmina Piątnica odbiór w magazynie w Kownatach

Od 20.06.2021 zmieniła się forma wydawania paczek. Żywność odbierana będzie osobiście przez osoby objęte pomocą żywnościową w magazynie w Kownatach 85.

 

Działania towarzyszące będą odbywały się zdalnie w formie papierowej publikacji i przekazywane przy wydawaniu paczek żywnościowych.